Alebo nám napíšte

V prípade akýchkoľvek otázok môžete vyplňit nižšie uvedený formulár.

   
Správa:
 

Kontakt

VERIS - kancelária usporiadania vlastnických vzťahov v oblasti nehnuteľností Ing. Jaroslava Šišoláková

Sídlo firmy:
Edelényská č. 46
* stretnutie dohodnúť vopred telefonicky
048 01 Rožňava
IČO: 35 125 179
DIČ: 1032173120

Mob.: 0905 841 872
e-mail: ja.sisolakova@gmail.com


Naše služby

 • Vyporiadame majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre registráciu poz. spol.
 • Zabezpečíme ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy
 • Vypracujeme projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú, darovaciu i nájomnú zmluvu
 • Zabezpečíme všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img